Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

KDY MŮŽETE PŘEZKOUŠENÍ ABSOLVOVAT?

– cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po ukončení zákazu řízení a doložení zdravotní způsobilosti (datum je vyznačeno ve vašem posudku o zdravotní způsobilosti).

CO SEBOU MUSÍTE PŘINÉST?

– výpis z karty řidiče, který získáte na Městském úřadě nebo Magistrátu (nestačí jen výpis bodů!)

– žádost o přezkoušení (sekce odkazy)

– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (sekce odkazy), nechat potvrdit praktickým lékařem

Zákaz řízení motorových vozidel udělený soudem nebo správním orgánem

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

KDY MŮŽETE PŘEZKOUŠENÍ ABSOLVOVAT?

– cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den, kdy Vám skončil zákaz činnosti

– v případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci (datum právní moci je uvedeno na rozsudku nebo rozhodnutí)

CO SEBOU MUSÍTE PŘINÉST?

– rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

– v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

– výpis z karty řidiče, který získáte na Městském úřadě nebo Magistrátu (nestačí jen výpis bodů!)

– žádost o přezkoušení (sekce odkazy)

– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (sekce odkazy), nechat potvrdit praktickým lékařem

– dopravně-psychologické vyšetření

Po dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy

KDY MŮŽETE PŘEZKOUŠENÍ ABSOLVOVAT?

– cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po vypršení jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

CO SEBOU MUSÍTE PŘINÉST?

– výpis z karty řidiče, který získáte na Městském úřadě nebo Magistrátu (nestačí jen výpis bodů!)

– žádost o přezkoušení (sekce odkazy)

– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (sekce odkazy), nechat potvrdit praktickým lékařem

– dopravně-psychologické vyšetření