Skupina AM

Po dosažení 15 let.

Dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h a nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/ a nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Skupina A1

Po dosažení 16 let.

Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 (Pionýr).

Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 (čtyřkolky).

Skupina A2

Po dosažení 18 let.

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Skupina AM

Po dosažení 16 let.

Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 (Pionýr).

Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 (čtyřkolky).

Rozšíření skupina A1 na A2, A1 na A, A2 na A

Rozšíření skupiny A1 na A2 nebo A2 na A (s dvouletou praxí)