Skupina B / B automat

Po dosažení 18 let.

Motorová vozidla s vyjímkou vozidel skupiny A1 s manuální převodovkou, A2 a A, nepřesahující největší povolenou hmotnost 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob, kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo největší povolenou hmotností:

a)nepřevyšující 750 kg b)převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřesahuje 3500 kg c)převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu B96

ŘO opravňuje také k řízení vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1 (čtyřkolová motorová vozidla, mimo vozidel skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží)

Po dosažení 21 let věku ŘO opravňuje k řízení tříkolových vozidel skupiny A

Rozšíření ze skupiny B na B96

Po dosažení 18 let.

Motorová vozidla s vyjímkou vozidel skupiny AM, A1 s manuální převodovkou, A2 a A, nepřesahující největší povolenou hmotnost 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob, kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo s největší hmotností převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg.

B rychlokurz

Po dosažení 18 let.

Do 30 pracovních dnů

Rozšíření ze skupiny B na B + E

Po dosažení 18 let.

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti do 3500 kg.